Tietoa kotikoulusta

Historiaa & pedagogisia
periaatteita

Käytäntöä & kokemuksia
Lainsäädäntö Suomessa
  - Case Espoo
Tarve suojelevalle
kasvatukselle

  - lehtikatsaus
  - vakavasti puhuen
Kotiäitiydestä
Kotikoulu vai peruskoulu – hengellinen näkökulma
Tutkimustuloksia
Kotikoulumetodit
Lasten oppimistyylit


Kotikoulu käytännössä

* Toinen vanhemmista, yleensä äiti, on kotona. Kotikoulu ei kuitenkaan välttämättä vie hänen koko aikaansa. Nykyään monenlainen etätyö ja osa-aikaisuus on mahdollista. Myös yrittäminen, hengellinen työ tai esim. sijaiskotina toimiminen on yhdistettävissä kotikouluun.

* Varsinaiseen opiskeluun kuluu aamupäivisin 1-2 tuntia, ylemmillä luokilla 3-4. Aikaa tarvitaan vähemmän kuin koulussa, sillä sitä ei kulu epäolennaiseen kuten odotteluun ja järjestyshäiriöihin. Käytetään, varsinkin isompana, myös nettiä, tv:tä ja kirjastoa. Lapsen keskittyessä kirjoihin äiti voi osittain tehdä myös muuta ja tulla auttamaan aina kun tarvetta on. Lapsen vieressä ei tarvitse päivystää. Mitä isommaksi lapsi tulee, sen enemmän on kyse itsenäisestä opiskelusta.

* Suuri osa oppimisesta tapahtuu asioiden luonnollisissa yhteyksissä, silloin kun asiat tulevat esille. Tilanteet käytetään hyväksi. Annetaan lapselle aikaa ja rohkaistaan kysymään ja keskustelemaan. Kun lapsi oppii, että vanhemmilla on aikaa vastata ja pohtia hänen kysymyksiään, hän myös kysyy! Tämä on taito, jonka moni nykylapsi on hukannut. Ei viitsitä kysyä, kun tiedetään, että aikuinen ei kuitenkaan jaksa paneutua hänen asiaansa.

* Kyse on elämäntavasta. Mietitään perheen elämänpiiriä kokonaisuutena – käydään eri paikoissa ja esim. ystävystytään erikielisten kanssa. Oppiminen tapahtuu ikään kuin huomaamatta, ei niinkään pänttäämisen kautta.

* Taito- ja taideaineissa harrastukset voivat olla isossa roolissa. Niiden kautta tulee myös ikäkavereiden kanssa olemista. Nykyään on paljon hyviä ja halpoja mahdollisuuksia, jos asuu palveluiden lähellä. Esim. musiikkiopisto, kuvataidekoulu, käsityökoulu, askartelupaja (kaikki osin valtion kustantamia) sekä lukuisat urheiluseurat. Tämä on monelle lapselle positiivinen asia: saa harrastaa enemmän, kuin jos olisi tavallisessa koulussa.

* Oleellinen osa oppimista on myös kotitöissä auttaminen. Tämä helpottaa vanhempien työmäärää ja kasvattaa lapsia palvelemiseen ja ahkeruuteen. Minkä pienenä oppii, sen vanhana taitaa.