Tietoa kotikoulusta

Historiaa & pedagogisia
periaatteita

Käytäntöä & kokemuksia
Lainsäädäntö Suomessa
  - Case Espoo
Tarve suojelevalle
kasvatukselle

   - lehtikatsaus
  - vakavasti puhuen
Kotiäitiydestä
Kotikoulu vai peruskoulu – hengellinen näkökulma
Tutkimustuloksia
Kotikoulumetodit
Lasten oppimistyylit


Lasten oppimistyylit Cathy Duffyn mukaan

1. Ville Vilkas
" Käytännöllinen oppija
" Tarvitsee vapautta liikkua
" Lyhyt keskittymiskyky
" Elää tässä hetkessä
" Ei motivoidu pitkän tähtäimen tavoitteista
" Kyllästyy helposti

Mieluisimmat opetusmetodit
" Pelit ja kilpailut
" Audio-visuaaliset havaintovälineet
" Lyhyet dynaamiset esitykset
" Konkreettinen/fyysinen osallistuminen
" Vapaus toimia
" Itsenäinen työskentely (valvottuna!)

Ei pidä
" Kirjallisista tehtävistä
" Tehtäväkirjoista
" Monimutkaisista projekteista

2. Tiina Täydellinen
" Vastuuntuntoinen lapsi
" Noudattaa sääntöjä
" Pitää järjestyksestä ja totutusta kaavasta
" Kapea mukavuusvyöhyke
" Haluaa selvät ohjeet
" Murehtii, tekeekö hän asiat oikein

Mieluisimmat opetusmetodit
" Tehtäväkirjat
" Järjestys
" Rutiinit
" Toistot & ulkoa opettelu
" Kirjalliset tehtävät
" Harjoittelu & kertaus
" Aikaa valmistautua keskusteluihin

Ei pidä
" Mielikuvitusta vaativasta kirjoittamisesta
" Luovista tehtävistä
" Rutiinien muuttamisesta

3. Pekka Pätevä
" Haluaa määrätä itse
" Looginen ja analyyttinen
" Motivoitunut
" Pitää itsenäisistä projekteista
" Heikko sosiaalisissa taidoissa
" Työskentelee usein mieluiten yksin

Mieluisimmat opetusmetodit
" Kahdenkeskiset keskustelut opettajan kanssa
" Ongelmanratkaisuaivoriihet
" Väittelyt / debatit
" Itsenäinen työskentely
" Pitkäkestoiset projektit
" Tehokkuus

Ei pidä
" Ajan tuhlaamisesta vanhan kertaamiseen
" Kirjallisten tehtävien paljoudesta
" Ryhmäkeskusteluista

4. Sanna Seurallinen
" Haluaa sosiaalista vuorovaikutusta
" Tarkastelee mieluummin laajaa näkökulmaa kuin yksityiskohtia
" Rakastaa uusia asioita
" Heikko pitkäjänteisyydessä
" Jakaa mielellään toisten kanssa, mitä hän on tehnyt - tarvitsee palautetta
" Motivoituu sen mukaan, mitä toiset ajattelevat

Mieluisimmat opetusmetodit
" Ryhmätehtävät
" Elävät luennot, jotka sisältävät henkilökohtaisia kommentteja ja havainnollistamista
" Innostuneet esitykset
" Luova kirjoittaminen
" Roolileikit
" Kuvataide ja käsityöt
" Itsenäinen työskentely valvottuna

Ei pidä
" Huomiotta jättämisestä
" Liian suuresta määrästä työkirjan tehtäviä ryhmäkilpailujen sijasta