Tietoa kotikoulusta

Historiaa & pedagogisia
periaatteita

Käytäntöä & kokemuksia
Lainsäädäntö Suomessa
  - Case Espoo
Tarve suojelevalle
kasvatukselle

   - lehtikatsaus
  - vakavasti puhuen
Kotiäitiydestä
Kotikoulu vai peruskoulu – hengellinen näkökulma
Tutkimustuloksia
Kotikoulumetodit
Lasten oppimistyylit

Kirja kotikoulusta


LINKKEJÄ

KRISTILLISEN KASVATUKSEN KESKUS

KKK toimii valtakunnallisena kristillisten koulujen ja päiväkotien yhteistyöelimenä ja järjestää kristillisen kasvatuksen koulutusta.

Toivomme, että synenergia kotikouluverkoston ja kristillisten koulujen välillä toimisi niin, että kotikouluperheiden sitoutuneisuus lastensa kasvatukseen rohkaisisi monta tavallisen koulun ja kristillisen koulun välillä valintaa pohtivaa valitsemaan kristillisen koulun. Rohkaistu ajattelemaan näin: ”Jos jotkut ovat valmiita ottamaan vastuun lastensa koko koulunkäynnistä, ehkä mekin pystyisimme järjestämään lasten kyydityksen kristilliseen kouluun.”

Suosittelemme myös Kristillisen kasvatuksen keskuksen kesäkursseja vanhemmille, jotka haluavat syventää ymmärrystään kristillisestä kasvatuksesta.

www.kristillinenkasvatus.net

ULKOSUOMALAISTEN LASTEN KOTIPERUSKOULU

Kansanvalistusseuralla toimii ulkosuomalaisille lapsille tarkoitettu kotiperuskoulu valtion rahoituksella. Kotiperuskoulun henkilöstä mm. valmistaa vanhemmille tarkoitettuja opetusoppaita aineittain. Ulkomailla asuvat suomalaisperheet voivat ostaa tätä aineistoa – eivät Suomessa asuvat, sillä rahoitus tulee uskoministeriöltä.

Kotiperuskoulun toimistosta löytyy valtion palkkaamia opetusalan ammattilaisia, jotka ymmärtävät kotikoulun edut, ja sen, että sitä pidetään muualla täysin hyvänä vaihtoehtona tavalliselle koululle. Tämä on hyvä tietää, jos oman paikkakuntasi opetusviranomaiset eivät ollenkaan ymmärrä kotikoulua. Pyydä heitä soittamaan tänne!

www.kotiperuskoulu.fi

WIKIPEDIA: KOTIKOULU

Tietopaketti kotikoulusta.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Kotikoulu

PERUSKOULUN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Kotikouluissakin noudatetaan eduskunnan vahvistamaan valtakunnallista opetussuunnitelmaa. Sivulta löytyy myös esim. nykyisin käytössä olevan kirjainmallit.

www.oph.fi/info/ops/

KOULUA VOI KÄYDÄ MYÖS KOTONA

Mtv:n 45 minuuttia –ohjelmassa ollut 6 minuutin haastattelu kahdesta suomalaisesta kotikouluperheestä (v. 2003)

http://www.mtv3.fi/ohjelmat/45min_2003/arkisto.shtml?112888

EDUCATION OTHERWISE

Brittisivusto kotikouluista. Iso-Britanniassa on noin 100 000 lasta kotikoulussa. Yle lähetti syksyllä 2004 EU-rahoituksella tehdyn dokumentin Iso-Britannian kotikouluasioista.

www.education-otherwise.org

HOME SCHOOL WORLD

Amerikkalaisen kristillisen kotikoululehden sivusto. Etusivulta linkkejä muille kotikoulusivustoille ympäri maailman kohdasta Homeschool Organizations.

www.home-school.com

NATIONAL HOME EDUCATION RESEARCH INSTITUTE

amerikkalainen kotikouluasioiden tutkimuskeskus

www.nheri.org