Tietoa kotikoulusta

Historiaa & pedagogisia
periaatteita

Käytäntöä & kokemuksia
Lainsäädäntö Suomessa
  - Case Espoo
Tarve suojelevalle
kasvatukselle

   - lehtikatsaus
  - vakavasti puhuen
Kotiäitiydestä
Kotikoulu vai peruskoulu – hengellinen näkökulma
Tutkimustuloksia
Kotikoulumetodit
Lasten oppimistyylit


Suojelevassa kasvatuksessa on ideaa

Kyllä, kotikoulussa on myös idea, että lasta suojellaan haitallisilta vaikutuksilta. Hyvä kasvatus sekä tarjoaa hyvää että suojelee pahalta. Suomalaisessa lasten ja nuorten maailmassa on monia huolestuttavia piirteitä, joilta haluamme lapsiamme suojella. Näistä piirteistä alla olevan lehtikatsauksen avulla lisää.

Ei auta, että kodin vaikutus on hyvä, jos lapsi muuten viettää aikansa haitallisten vaikutteiden alaisena. Kulttuuri muokkaa lapsemme, halusimmepa tai emme, ja vastavirtaan kulkeminen tarkoittaa monesti radikaaleja päätöksiä.

”Lapsen kasvattamiseen tarvitaan koko kylä”, todetaan afrikkalaisessa sananlaskussa. Kasvaminen on sosiaalinen juttu. Ei auta, että kotona sanotaan jotakin, jos lapsi muun ajan saa vastakkaista viestiä tai mallia – tiedostipa hän sitä tai ei.